หน้าแรก  สาระน่ารู้  บทความน่ารู้-การจัดวางตำแหน่งบันได

NEW

บทความดีๆ จาก

www.by-decora.com

การจัดวางตำแหน่งบันได


การออกแบบจัดองค์ประกอบของบ้านนั้น มีหลายจุดที่ต้องใส่ใจ บันไดบ้านก็เป็นจุดสำคัญที่ใช้เชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างชั้น ทำให้การจัดวางตำแหน่งบันไดเป็นเรื่องสำคัญ

ฟังค์ชั่นการใช้งานถือเป็นเรื่องแรกที่ควรคำนึงถึงไปพร้อมๆกับความสวยงามลงตัว กับส่วนประกอบอื่นๆของบ้าน การวางตำแหน่งบันไดที่ดี ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่เปิดประตูเข้ามาแล้วมองเห็นเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรอยู่กลางบ้าน เพราะจะเกะกะสายตา และไม่สะดวกในการสัญจรไปมาภายในบ้าน บันไดควรอยู่ชิดด้านใดด้านหนึ่งของตัวบ้านมากกว่า โดยที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ในการใช้งานของแต่ละบ้าน ฉะนั้นต้องดูรูปแบบของบันไดและความต้องการใช้งาน เช่นบ้านที่ประกอบอาชีพค้าขาย ก็อาจจะเลือกใช้บันไดหน้ากว้าง เพื่อประโยชน์ในการขนสินค้า และควรใช้วัสดุที่ทำความ สะอาดง่าย บ้านที่มีเด็กหรือมีผู้สูงอายุ ควรมีการติดตั้งราวมือจับบนผนังบริเวณบันได เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และช่วยพยุงตัวเวลาเดินขึ้นลง

อีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากตำแหน่งของบันได ก็คือการเพิ่มรูปแบบการใช้งานให้พื้นที่ใต้บันได เช่นใช้โครงสร้างใต้บันไดทำเป็นตู้หนังสือ จัดเป็นมุมอ่านหนังสือเงียบๆ สบายๆ ตั้งโคมไฟให้แสงสว่างเอาไว้มุมหนึ่ง หรืออาจแบ่งพื้นที่ไว้ทำห้องเก็บของกระจุกกระจิก เก็บกระเป๋าเดินทาง หรือทำเป็นชั้นโชว์ของที่ระลึกที่ได้มาจากการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนตามขั้นบันไดลูกตั้งก็อาจทำเป็นลิ้นชักเก็บถุงเท้า รองเท้า เป็นการใช้พื้นที่ที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุด